Nabór chłopców i dziewczynek z roczników 2021 i 2020

Okres przedszkolny obejmuje czas od ok. 3 i jest określany jako „złoty czas dzieciństwa”. Świat dzieckaw wieku przedszkolnym to świat jego zabaw i ruchu. Jeśli przyjrzymy się małym dzieciom przy ichcodziennych zajęciach, można dojść do wniosku, że nie ma dla nich nic piękniejszego i przynoszącegowięcej satysfakcji niż dokazywanie, bieganie, granie, wspinanie się i skakanie. Dzieci są stale w ruchu inie przepuszczą żadnej okazji, aby balansować na krawężniku, skakać z podestu lub schodków czy teżprzekraczać rowy. Wszystkie takie dające się zaobserwować formy ruchu określa się mianem „ogólnejsprawności dziecka”. To, co dla osoby dorosłej wydaje się prostą, bezużyteczną zabawą, dla dzieckastanowi bodziec do rozwoju i uczenia się. Dzieci myślą i działają w ruchu, wyrażają swoje odczuciapoprzez ruch, a niekiedy można już na podstawie postawy ciała rozpoznać, jakie emocje towarzysządziecku w danej chwili. Rozwój dziecka jest procesem kompleksowym, w którym ruch ma szczególne znaczenie. Poprzez ruch dzieci poznają siebie i swoje ciało, otoczenie i spotykanych ludzi. Dzieci eksplorują świat poprzez ruch.

 

U6-U7 SKRZATY

Nabór chłopców i dziewczynek z roczników 2019 i 2018

Dzieci są w ciągłym ruchu! Gdy zajęcia zaczynamy od fazy swobodnej zabawy, wtedy biegają jak nakręcone, skaczą, wspinają się lub kopią piłkę. Ruch to podstawowy czynnik rozwoju dzieci; angażuje wszystkie ich zmysły. Zadając dzieciom różnorodne ćwiczenia ruchowe, czyli takie, które wykraczają poza samą piłkę nożną: rozwijamy ich ciekawość, potrzebę ruchu i radość z niego, zainteresowaniegrami, spontaniczność oraz gotowość do podejmowania ryzyka, budzimy w nich chęć do nauki oraz dopodejmowania wysiłku, w celu radzenia sobie także z trudniejszymi zadaniami ruchowymi, równoważymy brak ruchu w dzisiejszym społeczeństwie, wspieramy nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne,emocjonalne i społeczne procesy rozwojowe.

U8-U9 ŻAKI

Nabór uzupełniający chłopców i dziewczynek 2017 i 2016

Futbol jest sportem numer 1 wśród dzieci– największe możliwości rozwojowe zdolności koordynacyjnych przypadają bowiem na wiek od 6 do 13 lat, czyli okres obejmujący m.in. żaki. Szkolenie „od małego”przynosi szybko zauważalne rezultaty. Z żakami (F) trenujemy w sposób urozmaicony, sięgając także pogry i ćwiczenia niekoniecznie związane z piłką nożną. Presja na wyniki i nauka taktyk obronnych nie mają tu zastosowania, co powinni wziąć sobie do serca także rodzice. Pamiętajmy, że na rozwój koordynacji ruchowej nigdy nie jest „za wcześnie”, a co najwyżej „za późno”!

ORLIK U10-U11

Nabór uzupełniający chłopców i dziewczynek z roczników 2015 i 2014

W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki.Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe powinny nadal być częścią zajęć. W tej części zajęć, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

Sekcja Żeńska
U13-U15 MŁODZICZKI

Nabór  dziewczynek z roczników 2012-2014

W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki.Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe powinny nadal być częścią zajęć. W tej części zajęć, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolnośćruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

U14-U16 TRAMPKARKI

Nabór dziewczynek z roczników 2009-2011

Cele i priorytety etapu to kompleksowe rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie techniki specjalneji ukierunkowanej, nauczanie i doskonalenie działań indywidualnych, grupowych i zespołowychwystępujących podczas gry w atakowaniu i bronieniu w aspekcie celowości ich stosowania, ustalaniepozycji zajmowanej w grze (gra na kilku pozycjach), rozwijanie zdolności motorycznych, z wyraźniejszymakcentem na zdolności specyficznej wytrzymałości oraz cech szybkościowo-siłowych. Absolutni niezapominamy o wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki, doskonalenieumiejętności współpracy w grupie, doskonalenie motywacji wewnętrznej, intelektualizacja zajęćpiłkarskich (wiadomości o grze i jej uczestnikach, znaczenie wysiłku i odżywiania),

W chwili obecnej trwają zapisy do grup:

DOBRY START rocznik 2021-2020 chłopcy i dziewczynki

SKRZATY rocznik 2019-2018 chłopcy i dziewczynki

ŻAKI roczniki 2017-2016 chłopcy i dziewczynki

ORLIKI rocznik 2014 – 2015 chłopcy

MŁODZICZKI (sekcja żeńska) roczniki 2012-2014 dziewczynki

TRAMPKARKI (sekcja żeńska) roczniki 2011-2009 dziewczynki

ADRES SZKÓŁKI

Link do naszej strony na Facebooku

Tworzymy przestrzeń do realizacji sportowych pasji i marzeń

Copyright © 2020 SPKSPODGORZE STRONA SWORZONA PRZEZ  

KRAWNET