Nabór chłopców i dziewczynek z roczników 2020 i 2019

Zajęcia prowadzone z projektem SMYKI Z GIMNASTYKI 

Okres przedszkolny obejmuje czas od ok. 3 i jest określany jako „złoty czas dzieciństwa”. Świat dziecka w wieku przedszkolnym to świat jego zabaw i ruchu. Jeśli przyjrzymy się małym dzieciom przy ich codziennych zajęciach, można dojść do wniosku, że nie ma dla nich nic piękniejszego i przynoszącego więcej satysfakcji niż dokazywanie, bieganie, granie, wspinanie się i skakanie. Dzieci są stale w ruchu i nie przepuszczą żadnej okazji, aby balansować na krawężniku, skakać z podestu lub schodków czy też przekraczać rowy. Wszystkie takie dające się zaobserwować formy ruchu określa się mianem „ogólnej sprawności dziecka”. To, co dla osoby dorosłej wydaje się prostą, bezużyteczną zabawą, dla dziecka stanowi bodziec do rozwoju i uczenia się. Dzieci myślą i działają w ruchu, wyrażają swoje odczucia poprzez ruch, a niekiedy można już na podstawie postawy ciała rozpoznać, jakie emocje towarzyszą dziecku w danej chwili. Rozwój dziecka jest procesem kompleksowym, w którym ruch ma szczególne znaczenie. Poprzez ruch dzieci poznają siebie i swoje ciało, otoczenie i spotykanych ludzi. Dzieci eksplorują świat poprzez ruch.

U6-U7 SKRZATY

Nabór chłopców i dziewczynek z roczników 2018 i 2017

Dzieci są w ciągłym ruchu! Gdy zajęcia zaczynamy od fazy swobodnej zabawy, wtedy biegają jak nakręcone, skaczą, wspinają się lub kopią piłkę. Ruch to podstawowy czynnik rozwoju dzieci; angażuje wszystkie ich zmysły. Zadając dzieciom różnorodne ćwiczenia ruchowe, czyli takie, które wykraczają poza samą piłkę nożną: rozwijamy ich ciekawość, potrzebę ruchu i radość z niego, zainteresowanie grami, spontaniczność oraz gotowość do podejmowania ryzyka, budzimy w nich chęć do nauki oraz do podejmowania wysiłku, w celu radzenia sobie także z trudniejszymi zadaniami ruchowymi, równoważymy brak ruchu w dzisiejszym społeczeństwie, wspieramy nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne, emocjonalne i społeczne procesy rozwojowe.

U8-U9 ŻAKI

Nabór uzupełniający chłopców i dziewczynek 2016 i 2015

Futbol jest sportem numer 1 wśród dzieci– największe możliwości rozwojowe zdolności koordynacyjnych przypadają bowiem na wiek od 6 do 13 lat, czyli okres obejmujący m.in. żaki. Szkolenie „od małego” przynosi szybko zauważalne rezultaty. Z żakami (F) trenujemy w sposób urozmaicony, sięgając także po gry i ćwiczenia niekoniecznie związane z piłką nożną. Presja na wyniki i nauka taktyk obronnych nie mają tu zastosowania, co powinni wziąć sobie do serca także rodzice. Pamiętajmy, że na rozwój koordynacji ruchowej nigdy nie jest „za wcześnie”, a co najwyżej „za późno”!

ORLIK U10-U11

Nabór uzupełniający chłopców i dziewczynek z roczników 2013 i 2014

W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki. Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe powinny nadal być częścią zajęć. W tej części zajęć, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

Sekcja Żeńska
U10-U12 ORLICZKI
U13-U15 MŁODZICZKI

Nabór  dziewczynek z roczników 2014-2009

W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki. Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe powinny nadal być częścią zajęć. W tej części zajęć, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

ADRES SZKÓŁKI

Link do naszej strony na Facebooku

Tworzymy przestrzeń do realizacji sportowych pasji i marzeń

Copyright © 2020 SPKSPODGORZE STRONA SWORZONA PRZEZ  

KRAWNET